Tủ chè đục ngũ phúc, cánh khảm mai treo - Đồ gỗ minh toàn

Tủ chè đục ngũ phúc, cánh khảm mai treo

22.000.000