Câu đối cuốn thư khảm Đức Lưu Quang gỗ gụ

19.000.000