Câu đối khảm tích mai treo gỗ gụ - Đồ gỗ minh toàn