Tủ bày đồ phòng khách đục ngũ phúc 3 cánh

12.000.000