Tủ bày đồ gỗ gụ trơn cánh đục đông bích

11.000.000