Cuốn thư câu đối thiếc vàng gỗ gụ cỡ 1m97 Hàng 8p Dày 4, chắp 4

21.000.000