Trường Kỷ Tích Vinh Quy Hương Đá

38.800.000

Trường kỷ tích vinh quy hương đá là một trong những bộ trường kỷ được đục chạm cầu kỳ, tỉ mỉ với nét đục thanh thoát và rất nổi bật bởi màu sắc vô cùng đẹp mắt.