Mẫu tủ bày đồ cổ sứ đục trúc nho mẫu 02

18.000.000