Tủ chè khảm mai treo, đục kim tiền(Ảnh: hàng tái)

22.000.000