Tủ chè khảm mai treo, đục kim tiền(Ảnh: hàng tái) - Đồ gỗ minh toàn

Tủ chè khảm mai treo, đục kim tiền(Ảnh: hàng tái)

22.000.000