Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Bộ Louis Hoàng Gia 9 món gỗ Hương Đá

58.000.000

1.Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Bộ Louis Hoàng Gia 9 món Chất liệu gỗ: Gỗ Hương Đá Chọn Vân Gỗ Số món:9 món gồm 1 bàn, 4 ghế đơn, 2 ghế dài, 1 đôn, 1 kẹp Kích thước: Bàn dài Giá hiện nay: 58 tr ( giá có thể thay đổi do nguyên [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis Hoàng Gia gỗ cẩm 9 món

85.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis Hoàng Gia 9 món Chất liệu: Gỗ cẩm Số món:   Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. Tuổi thọ [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis hoàng gia Gỗ Gụ quảng bình

98.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis hoàng gia VIP Gỗ Gụ Chất liệu: Gỗ gụ Ta Quảng Bình Chọn Vân Số món:  9 món Kích thước: Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis gỗ gụ Gia lai 9 món

58.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis gỗ gụ 9 món Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 58tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Bộ bàn ghế rồng khảm ốc gỗ gụ

120.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng khảm ốc  Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:   Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 120tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. Tuổi [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis gỗ trắc 9 món

Liên hệ

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis gỗ trắc 9 món Chất liệu: Gỗ trắc Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. [...]

125.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Mẫu Louis cổ điển khảm ốc Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Bàn Ghế Louis 6 món gỗ gụ

43.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis 6 món gỗ gụ Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  6 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 43tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis khảm tích 9 món

Liên hệ

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis khảm tích 9 món Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis hoàng gia gỗ cẩm hàng tái 9 món

210.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis hoàng gia hàng tái  Chất liệu: Gỗ cẩm Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải Minh. [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Bộ Louis gỗ gụ tựa trơn hàng 9 món

59.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Bộ Louis gỗ gụ tựa trơn 9 món Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 59tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis tựa đục 9 món gỗ gụ

58.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis tựa đục 9 món gỗ gụ Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  9 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 58tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis cổ điển tựa đục thủng gỗ gụ

56.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis cổ điển tựa đục thủng  Chất liệu: Gỗ gụ  Số món:  8 món Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ nghệ Hải [...]

Bàn Ghế Phòng Khách Rộng

Louis 3 vách gỗ gụ, hàng 9 món

72.000.000

1.Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm: Louis 3 vách gỗ gụ 9 món Chất liệu: Gỗ gụ  Số món: 9 món  Kích thước: Bàn:   Ghế:  Giá hiện nay: 72 tr (Lưu ý: giá có thể thay đổi do nguyên liệu, tiền công…thay đổi). Xuất xứ: Đồ Gỗ Minh Toàn – Làng nghề mỹ [...]