Sập gỗ hương xám kích thước 1m8 x 2m2

36.000.000

Bộ Sập gụ gỗ hương vân
Kích thước 1m8 x 2m2
Khuân tranh rộng 7p
3 quây dày 10p
Chân 20 x 20
Mặt lá dày 2p